Training werkplan opstellen

U wilt als team aan het einde van een periode terugkijken en kunnen laten zien dat u resultaten hebt geboekt. Aan het bereiken van een resultaat ligt vaak een plan of een idee ten grondslag. Weten wat u wilt, uw focus bepalen en gezamenlijke doelen vaststellen waar u aan wilt werken, is onderdeel van een werkplan. Een plan geeft richting aan uw handelen.

In een dag ondersteun ik u en uw team om een werkplan op te stellen.

Onderdelen die aan bod komen:

  • vaststellen van een gezamenlijke doelstelling
  • visie op de organisatie en de medezeggenschap vaststellen
  • speerpunten en focus bepalen
  • vastleggen van een taak/werkverdeling
  • controle op de uitvoering en naleving

Op maat stel ik een programma met u samen, waarin bovengenoemde onderdelen terugkomen. Het programma sluit aan bij uw wensen en de specifieke omstandigheden in uw organisatie. Vraag vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

Bekijk mijn volledige trainingsaanbod »