Training werkplan opstellen

U wilt als team aan het einde van een periode terugkijken en kunnen laten zien dat u resultaten hebt geboekt. Aan het bereiken van een resultaat ligt vaak een plan of een idee ten grondslag. Weten wat u wilt, uw focus bepalen en gezamenlijke doelen vaststellen waar u aan wilt werken, is onderdeel van een werkplan. Een plan geeft richting aan uw handelen.

In een dag ondersteun ik u en uw team om een werkplan op te stellen.

Onderdelen die aan bod komen:

  • vaststellen van een gezamenlijke doelstelling
  • visie op de organisatie en de medezeggenschap vaststellen
  • speerpunten en focus bepalen
  • vastleggen van een taak/werkverdeling
  • controle op de uitvoering en naleving

Op maat stel ik een programma met u samen, waarin bovengenoemde onderdelen terugkomen. Het programma sluit aan bij uw wensen en de specifieke omstandigheden in uw organisatie. Vraag vrijblijvend advies over de mogelijkheden. De training kan in één dag gevolgd worden. Een dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Geschattte tijdsinvestering van een dag training is 6 uur en één uur voorbereiding. 

Bekijk mijn volledige trainingsaanbod »