Training medezeggenschap

Goed overleg is de basis van medezeggenschap. Uw bestuurder besluit. Maar niet zonder medezeggenschap. Daar zijn spelregels voor opgesteld.

In een maatwerktraining komen de volgende elementen aan de orde:

  • wat mogen we (kennis van de wettelijke mogelijkheden) evt. samen met de bestuurder
  • wat kunnen we (inzicht in aanwezige kwaliteiten en vaardigheden, nodig voor het OR werk)
  • wat willen we (prioriteiten en focus bepalen)
  • wat durven we (welke positie willen we innemen in het krachtenveld en wat en waar kunnen we beïnvloeden)
  • hoe doen we het samen als team (teambuilding en onderlinge samenwerking versterken)
  • onderwerpen die op dat moment spelen in de organisatie uitdiepen

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en vragen en geef ik aan wat ik voor uw organisatie kan betekenen. Op basis van het gesprek stel ik een offerte op met een (programma) voorstel. In het voorstel noem ik de doelen en de te verwachten resultaten en de geschatte tijdsbesteding in dagdelen.

Bekijk mijn volledige trainingsaanbod »