Training effectief overleggen

Overleg is de basis van medezeggenschap. Toch levert het overleg lang niet altijd op wat u ervan verwacht had. Het blijkt lastig te zijn om duidelijke toezeggingen te krijgen. Goede overlegvaardigheden dragen bij aan een constructief contact tussen overlegpartner en raad.

Het gaat in al deze varianten om het behartigen van belangen en het uitruilen van belangen. Als u de vaardigheid beheerst dit goed te doen, kunt u resultaten boeken. In deze training krijgt u handvaten aangereikt hoe u resultaten kunt boeken en wat daarvoor nodig is.

De volgende elementen komen in de cursus aan de orde:

  • elementaire vergadertechnieken en vergaderregels
  • inzicht in standpunten en belangen
  • onderhandeltactieken en strategieën
  • overtuigen in een vergadersetting

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en vragen en geef ik aan wat ik voor uw organisatie en team kan betekenen. Op basis van het gesprek stel ik een offerte op met een (programma) voorstel op maat. In het voorstel noem ik de doelen en de te verwachten resultaten en de geschatte tijdsbesteding in dagdelen. De training kan in één dag gevolgd worden. De dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur. Geschatte tijdsinvestering is 6 uur trainingsdag en één uur voorbereidingstijd. 

Bekijk mijn volledige trainingsaanbod »