Training argumenteren

U vindt het belangrijk om in een vergadering goed voorbereid te zijn en een goed onderbouwd verhaal te hebben. Het lukt lang niet altijd om uw standpunten goed te onderbouwen en uw betoog overtuigend neer te zetten. Tijdens deze cursus gaat u aan de slag met het opbouwen van een betoog en leert u het debat aan te gaan. U krijgt handvatten aangereikt hoe u dit kunt doen.

De volgende elementen komen in de cursus aan de orde:

  • argumentatietechnieken herkennen en toepassen
  • een duidelijke argumentatietactiek hanteren tijdens de presentatie van een standpunt
  • argumenten helder en overtuigend presenteren
  • anticiperen op mogelijke reacties van de ander in het debat
  • toepassen, herkennen en weerleggen van vaste patronen in een debat

In een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en vragen en geef ik aan wat ik voor uw organisatie en team kan betekenen. Op basis van het gesprek stel ik een offerte op met een (programma) voorstel op maat. In het voorstel noem ik de doelen en de te verwachten resultaten en de geschatte tijdsbesteding in dagdelen.

Bekijk mijn volledige trainingsaanbod »