Coaching en supervisie

Plezier in het werk houden en voldoening vinden in het werk. U wilt eens kijken of u meer rendement kunt halen uit uw werk. Dan is coaching iets voor u. Uw eigen praktijksituaties zijn steeds uitgangspunt voor de coaching. De coaching is gericht op verbeteringen in uw eigen praktijk.

Voor wie?

  • leidinggevenden;
  • dagelijks bestuursleden;
  • ambtelijk secretarissen;
  • individuele teamleden, of leden van adviesraden of cliëntenraden;
  • bestuurders
  • voorzitters van ondernemingsraden of (verpleegkundige) adviesraden of cliëntenraden, WMO raden;

Sinds 2008 ben ik als supervisor op freelance basis verbonden aan de 
Hogeschool  Utrecht, praktijkbureau HRM.

In een vrijblijvend gesprek inventariseer ik de vraag. Vervolgens doe ik een voorstel voor een begeleidingstraject. Meestal zijn drie tot maximaal zes gesprekken voldoende om tot resultaat te komen. Het traject is afgerond als de startvraag voldoende is beantwoord.