Mediation

Steeds vaker maken medewerkers, HRM professionals en bestuurders gebruik van de mogelijkheid een mediator als onafhankelijke derde in te schakelen om een gang naar de rechter te voorkomen of een langslepende kwestie niet langer voort te laten duren.

Als u niet meer toe komt aan besluitvorming en de samenwerking ernstig is belemmerd, dan kunt u mij als een mediator inschakelen. Ik verken samen met u bruikbare oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn.

Oplossingsgericht werken

Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn in gesprek te gaan met elkaar en willen werken aan verbetering van de onderlinge verhoudingen. In twee tot maximaal drie gesprekken is het mogelijk om met elkaar oplossingsrichtingen te verkennen en de gekozen oplossingen uiteindelijk vast te leggen in afspraken die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en erkenning van elkaars positie kan helpen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en het gesprek op de inhoud beter te kunnen voeren.

 

 

Vraag vrijblijvend om een gratis adviesgesprek.