Kaskens, Training, (Team) coaching en Mediation

Medezeggenschap is betrokkenheid. Betrokkenheid bij de organisatie en bij de mensen die er werken. Medezeggenschap draagt bij aan goede besluiten.

Om een wezenlijke bijdrage te leveren aan besluitvorming is visie, kennis en kunde nodig. Om resultaten te boeken kun je het team gebruiken om je invloed te versterken. En om van meerwaarde te zijn in de organisatie heb je gevoel voor verhoudingen nodig. Een goed advies vraagt om goede onderbouwing.

Kaskens, training en coaching biedt hierbij ondersteuning. Samen met u ga ik op zoek naar oplossingen die passend zijn bij uw praktijk. Dat doe ik op een praktische, betrokken, en humorvolle wijze. U investeert in persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Aan de hand van vier basisvragen ga ik aan het werk:

  • wat willen we (visie en doelstelling bepalen)
  • wat kunnen we (welke vaardigheden en kwaliteiten hebben we in huis)
  • wat weten we (over welke kennis en ervaring beschikken we)
  • wat gaan we doen (hoe zetten we de plannen om in acties)

Lees meer over Kaskens Advies »

Trainingen

U wilt een wezenlijke bijdrage leveren aan uw organisatie en/of u eigen team. Daar is doorzettingsvermogen, kennis en kunde voor nodig. Een gezamenlijke aanpak is nodig om die bijdrage te kunnen leveren.

Bekijk alle trainingen »